پدیدآورنده:ابن‌بطوطه

ابن‌بطوطه
 

سفرنامه‌های ابن بطوطه از مشهورترین کتاب‌های جفرافیایی است. این سفرنامه‌ها نتیجه سفرهای طولانی ابن بطوطه‌است که در سال ۷۲۵ هجری قمری آغاز شد و در سال ۷۵۴هجری قمری پایان یافت واین سفرها ۲۹ سال ونیم بطول انجامید.

ویکی‌پدیا
ویکی‌پدیا

در ویکی‌پدیا موجود است:

ابن‌بطوطه