پدیدآورنده:ابن خلدون

ابن خلدون
(۸۰۸-۷۳۲ ه‍ ق، تونس)
تاریخ‌نگار، جامعه‌شناس، مردم‌شناس و سیاست‌مدار عرب مسلمان
ابن خلدون
 

آثار ویرایش

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد ابن خلدون اطلاعات بیشتری پیدا کنید.

  در میان گفتاوردها از ویکی‌گفتاورد
  در میان دانشنامه از ویکی‌پدیا
  در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار