پدیدآورنده:ابن راهویه

ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم بن مخلَد مروزی ابن راهویه
(سده دوم و سوم هجری)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. حافظ، محدث، مفسر و دانشمند معروف مسلمان
 

آثار ویرایش

  • [مسند (مسند ابن راهویه)]