پدیدآورنده:ابوالحسن شعرانی

ابوالحسن شعرانی
(۱۳۲۰ قمری—۱۳۹۳ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. معروف به علامه شعرانی، عارف ذوالفنون، استاد علوم اسلامی
 

آثار ویرایش

ترجمه ویرایش

تألیف ویرایش

تصحیح ویرایش

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.