پدیدآورنده:ابوالفتوح رازی

ابوالفتوح رازی
(۴۸۰ ه.ق - ۵۲۵ ه.ش)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. مترجم و مفسر قرآن، زاده و مدفون در ایران
 

آثار موجود ویرایش