پدیدآورنده:ابوالفضل بیهقی

ابوالفضل بیهقی
(زاده ۳۷۰ ه. ش. در روستای حارث‌آباد بیهق در نزدیکی سبزوار، درگذشته ۴۵۶ ه. ش در غزنین)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. تاریخ‌نویس و نویسنده پرآوازه دربار غزنوی
 

آثار ویرایش

 
ویکی‌پدیا