پدیدآورنده:ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر
(۳۵۷ قمری—۴۴۰ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. عارف و شاعر مشهور ایرانی اهل نیشابور
 

آثار ویرایش