پدیدآورنده:احمد بهمنیار

احمد بهمنیار
(۱۲۶۲ خورشیدی—۱۳۴۴ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. روزنامه‌نگار، شاعر، محقق ایرانی و عضو پیوسته فرهنگستان ایران
 

آثارویرایش

ترجمه‌هاویرایش

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.