پدیدآورنده:ادوارد هانری وینفیلد

ادوارد هانری وینفیلد
(۱۸۳۶ میلادی—۱۹۲۲ میلادی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. مترجم آثار ادبی پارسی از جمله حافظ و مولوی و رباعیات خیام
 

آثارویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.