پدیدآورنده:ادوار ایستویک

ادوارد بکهاوس ایست‌ویک
(۱۱۹۲ خورشیدی—۱۲۶۲ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. خاورشناس، دیپلمات انگلیسی و نماینده محافظه‌کار پارلمان بریتانیا
 

تألیفویرایش

کتابویرایش

آثار منتسبویرایش

  • برگ‌های خشک از مصر جوان (۱۸۴۹) [دانشگاه کالیفرنیا، هیچ مدرکی ارائه نشده است.](پیوند بیرونی اسکن)

ویرایشویرایش

  • زندگی‌نامه لطف‌الله، یک نجیب‌زادۀ محمدی: و معاملات او با همنوعانش: آمیخته با سخنانی در مورد عادات، آداب و رسوم، ... مردمی که او باید با آنها معامله می کرد. (۱۸۵۷)و چاپ‌های بعدی (پیوند بیرونی اسکن)

ترجمهویرایش

آثاری درباره ایستویکویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.