پدیدآورنده:اسدی توسی

ابونصر علی بن احمد اسدی توسی
(قرن پنجم هجری)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. شاعر ایرانی سرایندهٔ گرشاسپ‌نامه و مؤلف نخستین واژه‌نامهٔ فارسی (لغت فرس)
 


آثار ویرایش

مناظره‌ها ویرایش