پدیدآورنده:بزرگ علوی

بزرگ علوی
(۱۳ بهمن ۱۲۸۲ تهران (محله چاله‌میدان) - درگذشت ۲۱ بهمن ۱۳۷۵ برلین)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. مشهورترین نویسنده چپ‌گرای ایران
 

آثار ویرایش