پدیدآورنده:بهاءالله

میرزا حسین‌علی نوری (بهاءالله)
(۱۸۱۷ میلادی—۱۸۹۲ میلادی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. رهبر دینی ایرانی–عثمانی و پایه‌گذار آیین بهایی
میرزا حسین‌علی نوری (بهاءالله)
 

آثارویرایش

  • کتاب اقدس - ام‌الکتاب دین بهائی که شامل احکام و تعالیم اصلی دین بهائی می‌باشد
  • کتاب ایقان - در پاسخ به سوالات فردی در مورد ظهور قائم و متشابهات قرآن می‌باشد
  • کلمات مبارکه مکنونه - که روش و نحوه زندگی برای افراد بشر در آن ذکر گردیده‌است از اصلی ترین آثار بهاءالله می‌باشد
  • الواح - مکتوباتی که برای پیروانش می‌فرستاد و در خلال این مکتوبات تعالیم دیانت بهائی را برای پیروانش تشریح می‌نمود. تعداد آنها بیش از شانزده هزار لوح می‌باشد. که از آن جمله می‌توان به مکتوباتی خطاب به سلاطین وقت اشاره نمود. (همچون ناپلئون، پاپ و...)
  • جواهر الاسرار
  • هفت وادی
  • چهار وادی
  • ندای رب الجنود

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.