پدیدآورنده:بی‌بی مریم بختیاری

بی‌بی مریم بختیاری
(۱۲۵۳ خورشیدی—۱۳۱۶ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید.
بی‌بی مریم بختیاری
 

آثار ویرایش

تألیف ویرایش

  • روزنامهٔ خاطرات سردار مریم بختیاری (۱۳۳۶ قمری)   (نیاز به اسکن)

در آثار دیگران ویرایش

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.