پدیدآورنده:جرجی زیدان

جرجی زیدان
(۱۸۶۱ میلادی—۱۹۱۴ میلادی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. تاریخ‌نگار، داستان‌نویس، و روزنامه‌نگار عرب‌زبان لبنانی
جرجی زیدان