پدیدآورنده:حسن عمید

حسن عمید
(۱۲۸۹ خورشیدی—۱۳۵۸ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها نگاه کنید. فرهنگ‌نویس، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی
حسن عمید
 

آثار ویرایش

کتاب ویرایش

  • فرهنگ نو (۱۳۰۸)   (نیاز به اسکن)
  • بر خرابه‌های تخت جمشید (۱۳۱۰)   (نیاز به اسکن)
  • نیکوکاران (۱۳۱۵)   (نیاز به اسکن)
  •   غلطهای فاحش فرهنگ‌های فارسی (۱۳۴۰)
  • فرهنگ فارسی عمید (۱۳۴۲)
* فرهنگ فارسی عمید، جلد اول (پیوند بیرونی اسکن)
* فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم (پیوند بیرونی اسکن)
  • فرهنگ تاریخ و جغرافیای عمید (۱۳۴۷)   (نیاز به اسکن)

مقاله ویرایش

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.