پدیدآورنده:خسرو گلسرخی

خسرو گلسرخی
(۱۳۵۲-۱۳۲۲ هجری خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر و نویسندهٔ انقلابی که توسط رژیم شاه تیرباران شد.
 
خسرو گلسرخی در دادگاه رژیم محمدرضا شاه پهلوی.

آثار ویرایش

منبع ویرایش

  • گلسرخی، خسرو، ای سرزمین من، با کوشش و مقدمهٔ کاوه گوهرین، تهران: نگاه.
  • گلسرخی، خسرو، بیشهٔ بیدار، تهران: مروارید.
 
ویکی‌پدیا

در ویکی‌پدیا موجود است:

خسرو گلسرخی

 
ویکی‌گفتآورد
مجموعه‌ای از نقل‌قول‌های مربوط به
در ویکی‌گفتاورد موجود است.