پدیدآورنده:خواجوی کرمانی

خواجوی کرمانی
(قرن هفتم هجری قمری)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر سبک عراقی