پدیدآورنده:رضی‌الدین نیشابوری

رضی‌الدین نیشابوری
(۵۹۸ (قمری) / ۱۲۰۱ میلادی .قرن ششم هجری)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری دانشمند، فقیه، عارف و شاعر در قرن ششم قمری بوده است.تخلص وی رهی است
 

آثار ویرایش