پدیدآورنده:سید اشرف‌الدین حسینی

سید اشرف‌الدین حسینی
((۱۲۸۷ ق. قزوین - ۱۳۵۲ ق. تهران یا ۱۳۱۳ خ))
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر، نویسنده و مدیر روزنامه نسیم شمال از روزنامه‌های دوره مشروطیت ایران بود.
سید اشرف‌الدین حسینی
 

آثار ویرایش