پدیدآورنده:سید حسین طباطبایی بروجردی

سید حسین طباطبایی بروجردی
(۱۲۵۴ در بروجرد - ۱۰ فروردین ۱۳۴۰ در قم)
از مراجع شیعه ایرانی در سدهٔ چهاردهم
 

آثار ویرایش

سید حسین طباطبایی بروجردی بر کتابهای فقیه شیخ صدوق، تهذیب و استبصار شیخ طوسی، خصال و رجال و امالی و علل الشرایع اسانیدی ضمیمه نمود. وی حاشیه بر کفایه آخوند خراسانی و نهایه طوسی به رشته تحریر برد، و یک دوره فقهی از تقریرات او به جا ماند. در عصر او رساله عملیه توضیح المسائل برای مقلدین با اسلوب تازه و جالبی در سراسر جهان منتشر شد.

چند مورد از کتابهای او عبارت است از:

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد سید حسین طباطبایی بروجردی اطلاعات بیشتری پیدا کنید.

  در میان گفتاوردها از ویکی‌گفتاورد
  در میان دانشنامه از ویکی‌پدیا
  در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار