پدیدآورنده:سید ضیاءالدین طباطبایی

سید ضیاءالدین طباطبایی
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها نگاه کنید. روزنامه‌نگار و سیاستمدار ایرانی
سید ضیاءالدین طباطبایی
 

آثار ویرایش

نشریه ویرایش

  • نشریه ندای اسلام (۱۲۸۵)   (نیاز به اسکن)
  • نشریهٔ برق (۱۲۸۹)(پیوند بیرونی اسکن (چند بخشی): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
  • نشریهٔ رعد (۱۲۹۲)
  • نشریهٔ کاروان (۱۳۲۴) (پیوند بیرونی اسکن (چند بخشی): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
  • روزنامهٔ رعد امروز (۱۳۲۳) (پیوند بیرونی اسکن (چند بخشی): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
  • نشریهٔ روستا(۱۳۲۴) (پیوند بیرونی اسکن (چند بخشی): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

در آثار دیگران ویرایش

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.