پدیدآورنده:سید محمدسعید حکیم

سید محمدسعید حکیم
(زاده ۱۳۵۴ قمری - ۱۳۱۴ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. از مراجع تقلید شیعه در نجف
 

آثار ویرایش

 • المحکم فی اصول الفقه، (این مجموعه در ۶ جلد با بحث استدلالی اصول).
 • دوره فقهی «مصباح المنهاج» که شرحی بر فقه استدلالی «منهاج الصالحین» سید محسن حکیم می‌باشد.
 • رساله عملیه خود را ـ پس از درخواستهای مکرر ومراجعات بسیاری از فضلاء ومردم برای تقلید از ایشان ـ در ۳ جلد بنام «منهاج الصالحین» عرضه کرده است.
 • مناسک حج وعمره.
 • حاشیه‌ای جامع بر کتاب اصولی «کفایه» اخوند خراسانی در ۳ جلد.
 • حاشیه‌ای جامع بر کتاب اصولی (رسائل) شیخ انصاری.
 • حاشیه‌ای جامع بر کتاب فقهی (مکاسب) شیخ انصاری.
 • مجموعة «تهذیب علم الاصول» که در این مجموعه به مهم‌ترین ومحوری‌ترین مباحث علم اصول پرداخته. و در ۳ جلد به فضلا واندیشمندان حوزه‌ای عرضه کرده است.
 • کتاب «احکام فقهی» که مختصری از مسائل ورساله عملیه ایشان است که بتازگی به فارسی ترجمه وچاپ شده است.
 • فقه استنساخ البشری مسائلی که اخیرا در خصوص شبیه سازی از ژن انسان ومسائلی هم راجع به تلقیح سؤال کرده‌اند وبطور تفصیل ورونش جواب داده شد است.
 • الفتاوی سؤالاتیست که راجع به پیش‌تر ابواب فقه (نوعا مسائل مستحدثه) می‌باشد استفاء شده است ومعظم له بطور شایسته ومستدل جواب داده‌اند.
 • الکافی فی اصول الفقه در خصوص اصول فقه مستدل ومتیقن در سه جلد مرقوم فرموده‌اند.


در این میان چهار اثر زیر از شهرت و عمومیت بیشتر برخوردار هستند:

 • کتاب (تهذیب فی علم الاصول) در سه جلد.
 • کتاب خمس که بحث فقهی واستدلالی است.
 • کتاب مباحثی در اصول عملیه ( (برائت ـ تخییر واحتیاط واستصحاب)).
 • کتابی بنام سیری در سیره وزندگینامه امامان معصوم (علیهم السلام) .

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد سید محمدسعید حکیم اطلاعات بیشتری پیدا کنید.

  در میان گفتاوردها از ویکی‌گفتاورد
  در میان دانشنامه از ویکی‌پدیا
  در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار