پدیدآورنده:شهرآشوب

شهرآشوب (محمود ثنایی)
(1361 _ 1299 ش)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. ترانه‌سرا,شاعر,داستان نویس