پدیدآورنده:شیخ طبرسی

امین الاسلام ابوعلی فضل بن حسن طبرِسی یا شیخ طَبرِسی
(۵۳۲-۴۵۴ خورشیدی/۵۴۸-۴۶۸ قمری -)
 

آثار ویرایش

  • الاحتجاج - شامل کلیه احتجاجات نقل شده از پیامبر معظم و ائمه طاهرین
  • الکانی در فقه
  • تاریخ الموالیه
  • کتاب مفاخر - تاریخ الائمه و فضایل الزهرا
  • مجمع البیان
  • جوامع الجامع
  • الکافی الشافی

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد شیخ طبرسی اطلاعات بیشتری پیدا کنید.

  در میان گفتاوردها از ویکی‌گفتاورد
  در میان دانشنامه از ویکی‌پدیا
  در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار