پدیدآورنده:شیخ طوسی

محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، شیخ‌الطایفه و شیخ
(زاده رمضان ۳۸۵ هجری قمری در توس - شب دوشنبه ۲۲ محرم سال ۴۶۰ در نجف)
از علمای ایرانی شیعه در قرن ۵ قمری. او معاصر سلطان محمود غزنوی، حکومت آل بویه، شیخ صدوق، فردوسی، شیخ مفید و سید مرتضی بوده‌است
 

آثار ویرایش

تعداد آثار شیخ طوسی به ۵۱ جلد می‌رسد، که از آن جمله‌است:

در حدیث
رجال
تفسیر
فقه
 • النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی
 • المبسوط فی الفقه
 • الجمل و العقود فی العبادات
 • الخلاف فی الاحکام، که شیخ در این کتاب آراء علمای شیعه و مذاهب مختلف اهل سنت را در هر مساله گردآوری کرده‌است؛
 • الایجاز فی الفرائض
 • مناسک الحج فی مجرد العمل
 • المسائل الحلبیه فی الفقه
 • المسائل الجنبلائیه فی الفقه
 • المسائل الحائریه فی الفقه
 • مسأله فی وجوب الجزیه علی الیهود و المنتمین الی الجبابرة
 • مسأله فی تحریم الفقاع
اصول
 • العدة فی الاصول
 • مسأله فی العمل بخبر الواحد و بیان حجیة الاخبار
کلام
 • تلخیص الشافی
 • تمهید الاصول
 • الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد
 • المفصح فی الامامه
 • الغیبه، در مورد غیبت امام زمان؛
 • ما یعلل و ما لایعلل
کتب ادعیه
دیگر آثار
 • النهایه، که در واقع رساله عملیه اوست
 • عده الاصول، در اصول فقه
 • تلخیص الشافی، در مباحث مربوط به امامت که در واقع این کتاب گزیده کتاب «الشافی» تألیف استادش سید مرتضی است.


در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد شیخ طوسی اطلاعات بیشتری پیدا کنید.

  در میان گفتاوردها از ویکی‌گفتاورد
  در میان دانشنامه از ویکی‌پدیا
  در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار