پدیدآورنده:عباس اقبال آشتیانی

عباس اقبال آشتیانی
(۱۲۷۵ خورشیدی—۱۳۳۴ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. مورخ، ادیب و نویسنده معاصر ایرانی
عباس اقبال آشتیانی
 

آثار ویرایش

تصحیح ویرایش

تألیف ویرایش

 • شرح حال عبدالله بن مقفع (۱۳۰۶) (پیوند بیرونی اسکن)
 • خاندان نوبختی (۱۳۱۱) (پیوند بیرونی اسکن)
 • تاریخ مغول: از حملهٔ چنگیز تا تشکیل دولت تیموری (۱۳۱۲) (پیوند بیرونی اسکن (چند بخشی): 1, 2)
 • تاریخ مفصل ایران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت (۱۳۱۲)   (نیاز به اسکن)
 • تاریخ اکتشافات جغرافیایی و تاریخ علم جغرافیا (۱۳۱۴) (پیوند بیرونی اسکن)
 • دوره تاریخ عمومی برای سال سوم دبیرستانها (۱۳۱۰) (پیوند بیرونی اسکن)
 • دوره تاریخ عمومی برای سال دوم متوسطه (۱۳۱۳) (پیوند بیرونی اسکن)
 • تاریخ عمومی و ایران برای سال چهارم دبیرستانها (۱۳۱۸) (پیوند بیرونی اسکن)
 • تاریخ برای سال پنجم و ششم دبستانها (۱۳۲۷) (پیوند بیرونی اسکن)
 • دوره جغرافیا برای سال تهیه و اول متوسطه (بی‌تا) (پیوند بیرونی اسکن)
 • مطالعاتی دربارهٔ بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس (۱۳۲۸)   (نیاز به اسکن)
 • وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی (۱۳۳۸)   (نیاز به اسکن)
 • میرزا تقی خان امیرکبیر (۱۳۴۰) (پیوند بیرونی اسکن)
 • تاریخ جواهر در ایران (۱۳۴۰)   (نیاز به اسکن)
 • قابوس وشمگیر زیاری (۱۳۴۲)   (نیاز به اسکن)
 • تاریخ ایران: از انقراض ساسانیان تا انقراض قاجاریه (۱۳۴۷) (پیوند بیرونی اسکن)
 • تاریخ مختصر ادبیات ایران (؟)   (نیاز به اسکن)

ترجمه ویرایش

 • سه سال در دربار ایران (۱۳۲۶) اثر ژرار فوریه (پیوند بیرونی اسکن)
 • یادداشت‌های ژنرال تره‌زل در سفر به ایران (۱۳۰۸) اثر ژ.ب. دوما (پیوند بیرونی اسکن)
 • طبقات سلاطین اسلام (۱۳۱۲) اثر استانلی لین‌پول (پیوند بیرونی اسکن (چند بخشی): 1, 2)
 • شعر و موسیقی در ایران () اثر آرتور کریستین سن (پیوند بیرونی اسکن)
 • مأموریت ژنرال گاردان در ایران (۱۳۱۰) اثر کنت آلفرد دوگاردان (پیوند بیرونی اسکن (چند بخشی): 1, 2)
 • محاسن اصفهان (۱۳۲۸) اثر حسین بن ابی‌الرضا آوی   (نیاز به اسکن)

نشریه ویرایش

 • مجلهٔ یادگار(۱۳۲۳–۱۳۲۸) (پیوند بیرونی اسکن (چند بخشی): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.