پدیدآورنده:عبدالله میرزا

عبدالله میرزا
(۱۲۱۱ قمری – ۱۲۶۲ یا ۱۲۶۳ یا ۱۲۷۰ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها نگاه کنید. شاعر، نویسنده و منجم
 

آثار ویرایش