پدیدآورنده:علی‌اکبر نفیسی

علی‌اکبر نفیسی (ناظم‌الاطبا)
(۱۲۲۶ خورشیدی—۱۳۰۳ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. پزشک، ادیب و دانشمند ایرانی
علی‌اکبر نفیسی (ناظم‌الاطبا)
 

آثار ویرایش