پدیدآورنده:فخرالدین اسعد گرگانی

فخرالدین اسعد گرگانی
(نامعلوم—۴۴۶ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. شاعر داستانگوی ایرانی