پدیدآورنده:لئو تولستوی

لئو تولستوی
(۹ سپتامبر ۱۸۲۸ میلادی ۲۰ نوامبر ۱۹۱۰ میلادی)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. نویسنده و فعال سیاسی اجتماعی روس
لئو تولستوی