پدیدآورنده:محمدباقر میرزا خسروی

محمدباقر میرزا خسروی
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. ادیب، نویسنده، شاعر ایرانی
 

آثار ویرایش

نثر ویرایش

  • شمس و طغرا جلد ۱: شمس و طغرا
  • شمس و طغرا جلد ۲: طغرل و همای
  • شمس و طغرا جلد ۳: ماری ونیسی

شعر ویرایش

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.