پدیدآورنده:محمدحسن اعتمادالسلطنه

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه
(۱۲۲۲ خورشیدی—۱۲۷۵ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها نگاه کنید. پژوهشگر، ادیب، سیاستمدار و مورخ ایرانی
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه
 

آثار ویرایش

 •   روزنامه مرآت السفر (۱۲۵۰)
 • مرآت البلدان (۱۲۵۶ خ)
 • تاریخ منتظم ناصری (جلد ۱)، (جلد ۲) و (جلد ۳) (۱۲۶۰ خ)
 • وقایع روزانه دربار ناصرالدین شاه (از ۱۲۶۰ خ تا ۱۲۷۴ خ)
 • مطلع الشمس در سه جلد (۱۲۶۱ خ)
 • روزنامه شرف (از ۱۲۶۱ خ تا ۱۲۷۱ خ)
 • المآثر و الآثار (۱۲۶۷ خ)
 • بیوگرافی و خاطرات یک خر (خرنامه (منطق‌الحمار)) (ترجمه) (۱۲۶۷ خ)
 • خیرات الحسان (۱۲۶۷ خ)
 • حاجی بابا (۱۲۷۰ خ)
 • خلسه یا خواب‌نامه (۱۲۷۱ خ)
 • تاریخ اسکندر سوم (ترجمه)
 • تاریخ ۴۲ سالهٔ سلطنت شاه
 • تاریخ سلماس
 • تاریخ سوادکوه
 • تاریخ مرو
 • تاریخ مغرب‌الاقصی
 • روزنامهٔ سفر مازندران
 • شجرهٔ قاجار
 • کتابخانهٔ انحصار تنباکو
 • تاریخ اشکانیان
 • کتاب شرح احوال صدراعظم‌های قاجار
 • جغرافی طالقان
 • پولتیک حالیه روس و انگلیس در آسیا
 • تاریخ خانواده رومانوف
 • تاریخ صدور قاجاریه

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.