پدیدآورنده:محمدعلی تربیت

محمدعلی تربیت
(۱۲۵۶ خورشیدی—۱۳۱۸ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. روزنامه‌نگار و دولت‌مرد ایرانی
محمدعلی تربیت
 

آثار ویرایش

تألیف ویرایش

نشریه ویرایش

  • روزنامه اتحاد (۱۳۲۶ قمری) (پیوند بیرونی اسکن (چند بخشی): 1, 2, 3)
  • ماهنامه گنجینه معارف (۱۳۰۱-۱۳۰۲) (پیوند بیرونی اسکن)

تربیت در آثار دیگران ویرایش

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.