پدیدآورنده:محمد بن عبدالله

محمد بن عبداللّه
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. بنیان‌گذار و پیامبر اسلام و به اعتقاد مسلمانان، آخرین پیامبر در سلسلهٔ پیامبران الهی و تحویل‌دهندهٔ کتاب قرآن و تجدیدکننده آیین اصلی و تحریف‌نشدهٔ یکتاپرستی (دین حنیف) است.