پدیدآورنده:مرتضی مطهری

مرتضی مطهری
(۱۲۹۸ خورشیدی—۱۳۵۸ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. نویسنده، عارف، فیلسوف، فقیه، مفسر، متکلم، و سیاستمدار معاصر ایرانی است.
مرتضی مطهری در جوانی
 

آثار ویرایش