پدیدآورنده:منوچهری دامغانی

منوچهری دامغانی
(قرن چهارم و پنجم هجری قمری)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر سبک عراقی
 

آثار ویرایش