پدیدآورنده:مهدی‌قلی هدایت

مهدی‌قلی هدایت (ملقب به مخبرالسلطنه)
(۱۲۴۳ خورشیدی—۱۳۳۴ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. از رجال عصر قاجار و پهلوی
مهدی‌قلی هدایت (ملقب به مخبرالسلطنه)
 

آثار ویرایش

  • خاطرات و خطرات، ۱۳۲۹