پدیدآورنده:مولوی

جلال‌الدین محمد بلخی
(۱۲۰۷ میلادی—۱۲۷۳ میلادی)
(۶۰۴ قمری—۶۷۲ قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. شاعر سبک عراقی
مجسمه مولوی در ترکیه