پدیدآورنده:میرزا حسین کسمایی

میرزا حسین کسمایی
(۱۲۴۴ خورشیدی—۱۲۹۹ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر، روزنامه‌نگار، نویسنده و نقاش گیلانی
میرزا حسین کسمایی
 

آثار ویرایش

شعر ویرایش

  • اشعار میرزا حسین کسمایی   (نیاز به اسکن)

نشریه ویرایش

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.