پدیدآورنده:ناصر خسرو

ناصر خسرو
(قرن پنجم هجری قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. شاعر سبک عراقی و دانشمند ایرانی