پدیدآورنده:هارون الرشید

هارون الرشید
(سده دوم هجری((۷۶۳–۸۰۹ میلادی))
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. خلیفه مشهور عباسی.
هارون الرشید
 

آثار ویرایش

آثار درباره او ویرایش