پدیدآورنده:هنری سالیوان جرت

هنری سالیوان جرت
(۱۸۳۹ میلادی—۱۹۱۹ میلادی)
همچنین به رسانه‌ها نگاه کنید. مترجم، مصحح و نویسنده انگلیسی
 

آثار ویرایش