پدیدآورنده:هوشنگ ایرانی

هوشنگ ایرانی
(۱۳۰۴ خورشیدی—۱۳۵۲ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. شاعر، مترجم، نقاش، منتقد و روزنامه‌نگار پیشرو معاصر ایران.
هوشنگ ایرانی
 

آثار ویرایش

تألیف ویرایش

مجموعه شعر
 • بنفش تند بر خاکستری: چند شعر (۱۳۳۰) (پیوند بیرونی اسکن)
 • خاکستری: چند شعر دیگر (۱۳۳۱)   (نیاز به اسکن)
 • شعله‌ای پرده را برگرفت و ابلیس به درون آمد: و باز هم چند شعر (۱۳۳۱)   (نیاز به اسکن)
 • اکنون به تو می‌اندیشم، به توها می‌اندیشم (۱۳۳۴)   (نیاز به اسکن)
تحلیلی
 • شناخت هنر: در راه یک جهان‌بینی هنری (۱۳۳۰)   (نیاز به اسکن)
 • ن‍ام‍ه ب‍ه آق‍ای ح‍س‍ی‍ن ک‍اظم‌زاده‌ای‍ران‍ش‍ه‍ر (۱۳۳۵)   (نیاز به اسکن)

ترجمه ویرایش

کتاب
شعر

مقاله ویرایش

تألیف
 • ماهنامهٔ دانش، شماره ۴، تیر ۱۳۲۸   (نیاز به اسکن)
 • منظری از قدمت نهصدسالهٔ تجرید در عرفان ایران، آپادانا، شمارهٔ اول، خرداد ۱۳۳۵   (نیاز به اسکن)
 • راه برهمن و شرنگ شیخ، آپادانا، شمارهٔ دوم، تیرماه ۱۳۳۵   (نیاز به اسکن)
 • آفرینش، آپادانا، شمارهٔ دوم، تیرماه ۱۳۳۵   (نیاز به اسکن)
 • پیام جنگل، آپادانا، شمارهٔ دوم، تیرماه ۱۳۳۵   (نیاز به اسکن)
 • مقدمه‌ای بر ترجمهٔ چهارشنبهٔ خاکستر، مجله هنر نو، آذر ۱۳۳۵   (نیاز به اسکن)
ترجمه
 • دانش بشر — فصل اول، ماهنامهٔ دانش، شماره ۲، اردی‌بهشت ۱۳۲۸
 • انحطاط غرب، ماهنامهٔ دانش، شماره ۳، خرداد ۱۳۲۸(پیوند بیرونی اسکن)
 • دانش بشر — فصل دوم، ماهنامهٔ دانش، شماره ۵، مرداد ۱۳۲۸(پیوند بیرونی اسکن)
 • لوژیستیک، آ. ولف، ماهنامهٔ دانش، شماره ۶، شهریور ۱۳۲۸(پیوند بیرونی اسکن)
 • رؤیا، موج، شماره ۱، فروردین ۱۳۳۱   (نیاز به اسکن)

آثار پیرامون هوشنگ ایرانی ویرایش

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.