پدیدآورنده:ویکتور هوگو

ویکتور ماری هوگو
(۲۶ فوریه، ۱۸۰۲ - ۲۲ مه، ۱۸۸۵)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. بزرگ‌ترین شاعر سده نوزدهم فرانسه و شاید بزرگترین شاعر در گستره ادبیات فرانسه و نیز داستان‌نویس، درام‌نویس و بنیانگذار مکتب رومانتیسم
ویکتور ماری هوگو
 

آثار ویرایش

آثار آغاز نوجوانی ویرایش

  • اینه دو کاسترو، درامی به نثر در سه پرده که هوگو در پانزده‌سالگی نوشته‌است.
  • ترجمهٔ بخش‌هایی از انه‌اید، شاهکار ویرژیل:

شعرها ویرایش

نمایشنامه‌ها ویرایش

رمان‌ها ویرایش