پدیدآورنده:پژمان بختیاری

حسین پژمان بختیاری
(۱۳۵۳–۱۲۷۹)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. ترانه‌سرا
حسین پژمان بختیاری