پدیدآورنده:کنتس دو سگور

کنتس سوفی روستوپشین دو سگور
(۱۷۹۹ میلادی—۱۸۷۴ میلادی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها نگاه کنید. نویسنده فرانسوی‌تبار زاده روسیه
کنتس سوفی روستوپشین دو سگور
 

آثارویرایش

  تمام یا قسمتی از آثار این پدیدآورنده در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ وی بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.