پدیدآورنده:گلچین گیلانی

گلچین گیلانی
(۱۲۸۸ خورشیدی—۱۳۵۱ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. دکتر مجدالدین میرفخرایی مشهور به «گلچین گیلانی»، شاعر ایرانی
 

آثار ویرایش

کتاب شعر ویرایش

  • نهفته (۱۹۴۸) چاپ لندن   (نیاز به اسکن)
  • مهر و کین (۱۳۳۳) چاپ تهران   (نیاز به اسکن)
  • گلی برای تو (۱۳۴۸) چاپ تهران، انتشارات خوارزمی   (نیاز به اسکن)

نشریه ویرایش

  • شعر مایهٔ پیروزی در مجله ارمغان تیر ۱۳۰۸، دوره دهم - شماره ۴ (پیوند بیرونی اسکن)
  • شعر می‌روم در مجلهٔ کاوه (مونیخ آلمان) فروردین ۱۳۴۲ - شماره ۱ ([{{{1}}} پیوند بیرونی اسکن])

  تمام یا برخی از آثار این پدیدآورنده در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.