پدیدآورنده:گیوک خان

گیوک خان مغول
(۱۲۰۶ میلادی—۱۲۴۸ میلادی)
همچنین به زندگی‌نامه، رسانه‌ها نگاه کنید. سومین خان مغول پسر اوگتای‌خان و نوهٔ چنگیزخان بود و از ۱۲۴۶ تا ۱۲۴۸ میلادی بمدت دو سال شاهی کرد.
گیوک خان مغول
 

آثار ویرایش