الگو:آزمایش/توضیحات


استفادهویرایش

این الگو برای گذاشتن پیغام در صفحه بحث کاربری به کار می‌رود که ویرایشی به نظر غیرمفید ولی نه الزاماً عنادورزانه داشته‌است و ویرایش او واگردانده یا حذف شده‌است.

پارامترها

بدون پارامترویرایش

{{آزمایش}}

مشارکتی از این حساب کاربری یا نشانی آی‌پی حذف یا واگردانده شد، زیرا ویرایشی آزمایشی به نظر می‌آمد.

لطفاً از دفتر مشق برای این منظور استفاده کنید. درگاه جامعه اطلاعاتی مفید در رابطه با مشارکت در این کتابخانه در اختیار شما قرار می‌دهد.

با پارامترهای پیوند و امضاویرایش

{{آزمایش
 | پیوند= http://fa.wikisource.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%28%D8%BA%D8%B2%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%29/%D8%AE%D8%B1%D9%85_%D8%A2%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85&diff=prev&oldid=65587
 | امضا  = ~~~~ 
}}

مشارکتی از این حساب کاربری یا نشانی آی‌پی حذف یا واگردانده شد، زیرا ویرایشی آزمایشی به نظر می‌آمد.

لطفاً از دفتر مشق برای این منظور استفاده کنید. درگاه جامعه اطلاعاتی مفید در رابطه با مشارکت در این کتابخانه در اختیار شما قرار می‌دهد. فلانی ‏۵ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۱۶ (UTC)